+48 55 230 71 02

Płatności

Płatności w dowolnym banku

Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz za inne usługi można uregulować w dowolnym banku, zarówno w oddziale jak i przez Internet.

Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto bankowe podane na fakturze lub na rachunek ogólny EPWiK w Banku Millennium S.A.

Numer konta bankowego 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067

Pamiętaj o prawidłowym opisie przelewu (numerze faktury), co przyspieszy jej zaksięgowanie.

Płatności w placówkach Poczty Polskiej S.A. 

Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz za inne usługi można uregulować za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Placówka pobiera opłatę wg cennika. Regulując płatność można skorzystać z dołączonego do faktury blankietu, pamiętając o prawidłowym opisie wpłaty (numerze faktury), co przyspieszy jej zaksięgowanie.

Informacja o zadłużeniu (windykacja należności)

Kontakt:

Obsługa klientów indywidualnych: 
Agnieszka Kotlewska tel. 797 003 315 
e-mail: agnieszka.kotlewska@epwik.com.pl

Obsługa podmiotów gospodarczych:
Mariola Dworzyńska tel. 797 003 311
e-mail: mariola.dworzynska@epwik.com.pl