Twardość wody naturalnej jest skutkiem obecności szeregu różnych rozpuszczonych w niej jonów metali zwłaszcza magnezu i wapnia. Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów określa się mianem twardości węglanowej przemijającej. Twardość nie jest potencjalnie niebezpieczna w wartościach spotykanych w wodzie do picia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) dopuszczalny zakres wartości dla twardości wynosi 60-500 mg/l. Jest to wartość zalecana ze względów zdrowotnych, co oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.
W Elblągu mieszkańcy mogą doświadczać skutków twardości węglanowej (przemijającej) w postaci jasnego osadu wytrącającego się z wody przy jej podgrzewaniu lub napowietrzaniu, zwłaszcza w strefie zasilanej z SUW Królewiecka i SUW Rubno.

wartości średnie w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci (Władysławowo)

Jednostka miary

mg/l CaCO3

°dH (°niemieckie)

SUW Królewiecka

319

17,8

SUW Malborska

206

11,5

SUW Szopy

215

12,1

SUW Rubno

354

19,8

SUW Nowy Dwór Żuł.

291

16,3

SUW Pilona

265

14,8

SUW Pagórki

250

14,0

SUW Zalesie

359

20,1

CWŻ sieć (Władysławowo)

281

15,7

wartość parametryczna

dla wody przeznaczonej do spożycia

wg Rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r.

(Dz. U. z 2017, poz.2294)

60 - 500

-

SKALA TWARDOŚCI WODY

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mg CaCO3­]

[mmol/l]

[mval/l]

[0dH]

[°F]

Woda bardzo miękka

0 – 89

0 – 0,89

0 – 1,78

0 - 5

0 – 8,9

Woda miękka

89 – 179

0,89 –1,79

1,78 – 3,57

5 – 10

8,9 – 17,9

Woda średnio twarda

179 – 357

1,79 – 3,57

3,57 – 7,13

10 – 20

17,9 – 35,7

Woda twarda

357 – 535 

3,57 – 5,35

7,13 – 10,7

20 – 30

35,7 – 53,5

Woda bardzo twarda

> 535

> 5,35

> 10,7

> 30

> 53,5

 

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

 

stopień francuski

[0F]

stopień niemiecki

[0dH]

[mg CaCO3]

stopień angielski

[0A]

[mval/l]

[mmol/l]

stopień francuski

1

0,56

10

0,70

0,20

0,10

stopień niemiecki

1,79

1

17,86

1,25

0,36

0,18

[mg CaCO3]

0,1

0,056

1

0,07

0,02

0,01

stopień angielski

1,43

0,8

14,3

1

0,29

0,14

[mval/l]

5

2,8

50

3,5

1

0,5

[mmol/l]

10

5,6

100

7,0

2,0

1