Twardość ogólna wody 2019 rok

Twardość wody naturalnej jest skutkiem obecności szeregu różnych rozpuszczonych w niej jonów metali zwłaszcza magnezu i wapnia. Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów określa się mianem twardości węglanowej przemijającej. Twardość nie jest potencjalnie niebezpieczna w wartościach spotykanych w wodzie do picia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) dopuszczalny zakres wartości dla twardości wynosi 60-500 mg/l. Jest to wartość zalecana ze względów zdrowotnych, co oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.
W Elblągu mieszkańcy mogą doświadczać skutków twardości węglanowej (przemijającej) w postaci jasnego osadu wytrącającego się z wody przy jej podgrzewaniu lub napowietrzaniu, zwłaszcza w strefie zasilanej z SUW Królewiecka i SUW Rubno.

 

wartości średnie w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci (Władysławowo)

Jednostka miary

mg/l CaCO3

°dH (°niemieckie)

SUW Królewiecka

304

17,0

SUW Malborska

188

10,5

SUW Szopy

255

14,3

SUW Rubno

360

20,2

SUW Nowy Dwór Żuł.

278

15,6

SUW Pilona

250

14,0

SUW Tropy Elbląskie

251

14,1

SUW Raczki Elbląskie

301

16,9

SUW Pagórki

219

12,3

SUW Zalesie

318

17,8

CWŻ sieć (Władysławowo)

282

15,8

wartość parametryczna

dla wody przeznaczonej do spożycia wg Rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz.2294)

60 - 500

-


SKALA TWARDOŚCI WODY
 

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mg CaCO3­]

[mmol/l]

[mval/l]

[0dH]

[°F]

Woda bardzo miękka

0 – 89

0 – 0,89

0 – 1,78

0 - 5

0 – 8,9

Woda miękka

89 – 179

0,89 –1,79

1,78 – 3,57

5 – 10

8,9 – 17,9

Woda średnio twarda

179 – 357

1,79 – 3,57

3,57 – 7,13

10 – 20

17,9 – 35,7

Woda twarda

357 – 535 

3,57 – 5,35

7,13 – 10,7

20 – 30

35,7 – 53,5

Woda bardzo twarda

> 535

> 5,35

> 10,7

> 30

> 53,5

 

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

 

stopień francuski

[0F]

stopień niemiecki

[0dH]

[mg CaCO3]

stopień angielski

[0A]

[mval/l]

[mmol/l]

stopień francuski

1

0,56

10

0,70

0,20

0,10

stopień niemiecki

1,79

1

17,86

1,25

0,36

0,18

[mg CaCO3]

0,1

0,056

1

0,07

0,02

0,01

stopień angielski

1,43

0,8

14,3

1

0,29

0,14

[mval/l]

5

2,8

50

3,5

1

0,5

[mmol/l]

10

5,6

100

7,0

2,0

1