Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Milejewo
 

styczeń 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,31

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

p.o.

(<0,10)

37

SUW
Zalesie

0,39

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

53

p.o.

(<0,10)

16

 

luty 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,31

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

p.o.

(<0,10)

37

SUW
Zalesie

0,39

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

53

p.o.

(<0,10)

16

marzec 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,22

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

19

0,12

35

SUW
Zalesie

0,12

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

18

kwiecień 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

14

0,11

26

SUW
Zalesie

0,12

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

18

maj 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

23

0,10

32

SUW
Zalesie

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

p.o. poniżej granicy oznaczalności


  ARCHIWUM :  2021 ; 2020 ; 2019 ; 2018