Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Milejewo
 

styczeń 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,30

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,12

34

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

20

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

luty 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,30

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,12

34

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

20

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

marzec 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

25

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,10

p.o.

(<15)

kwiecień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

25

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,10

p.o.

(<15)

maj 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,33

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

18

0,14

38

SUW
Zalesie

0,34

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

15

p.o.

(0,10)

16

czerwiec 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,33

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

18

0,14

38

SUW
Zalesie

0,34

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

15

p.o.

(0,10)

16

lipiec 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,24

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

35

0,12

30

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,11

15

sierpień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,24

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

35

0,12

30

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,11

15

wrzesień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,26

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

32

p.o.

(<0,10)

34

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,13

15

październik 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,26

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

32

p.o.

(<0,10)

34

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,13

15

listopad 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,33

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

35

0,14

25

SUW
Zalesie

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<15)

grudzień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,33

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

35

0,14

25

SUW
Zalesie

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<15)

* p.o. poniżej granicy oznaczalności

  ARCHIWUM :  2019 ; 2018