Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Milejewo
 

styczeń 2019 r. 

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,28

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

46

0,11

30

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

luty 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,28

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

46

0,11

30

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

marzec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,26

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

24

0,12

30

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

kwiecień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,19

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,12

38

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

maj 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,17

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

23

0,14

37

SUW
Zalesie

0,13

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

0,10

p.o.

(<15)

czerwiec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

26

0,14

33

SUW
Zalesie

0,13

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

0,10

p.o.

(<15)

lipiec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,12

25

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

0,10

17

sierpień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,12

25

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

0,10

17

wrzesień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,21

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,11

25

SUW
Zalesie

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

0,11

p.o.

(<15)

październik 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,21

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,11

25

SUW
Zalesie

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<0,10)

0,11

p.o.

(<15)

listopad 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,17

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

32

SUW
Zalesie

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

13

0,12

15

grudzień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,17

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

32

SUW
Zalesie

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

13

0,12

15


p.o. poniżej granicy oznaczalności


  ARCHIWUM : 2018