Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Milejewo
 

I kwartał 2018r

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

SUW
Pagórki

0,27

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

37

0,11

SUW
Zalesie

0,16

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

11

0,94

II kwartał 2018r

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,18

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

22

0,11

40

SUW
Zalesie

0,22

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

40

III kwartał 2018r

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,13

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

20

0,15

39

SUW
Zalesie

0,20

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

16

0,15

p.o.

(<20)

IV kwartał 2018r

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,28

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

46

0,11

30

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

* p.o. poniżej granicy oznaczalności