Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Milejewo
 

styczeń 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,36

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,13

33

SUW
Zalesie

0,12

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

13

p.o.

(<0,10)

16

luty 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,36

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,13

33

SUW
Zalesie

0,12

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

13

p.o.

(<0,10)

16

marzec 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,25

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,13

32

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

kwiecień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,25

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,13

32

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

maj 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,15

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

15

0,10

48

SUW
Zalesie

0,38

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

35

p.o.

(<0,10)

17

czerwiec 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

14

0,11

43

SUW
Zalesie

0,38

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

35

p.o.

(<0,10)

17

lipiec 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

43

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

sierpień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

43

SUW
Zalesie

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

wrzesień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,76

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

28

0,14

50

SUW
Zalesie

0,32

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

16

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

październik 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,76

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

28

0,14

50

SUW
Zalesie

0,32

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

16

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

listopad 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,22

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

13

p.o.

(<0,10)

39

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

26

grudzień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mgNH4+/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Pagórki

0,22

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

13

p.o.

(<0,10)

39

SUW
Zalesie

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

26


 
* p.o. poniżej granicy oznaczalności

  ARCHIWUM :  2020 ; 2019 ; 2018