Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Elbląg
 

 styczeń 2022 r.
 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

15

SUW

Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

36

0,12

p.o.

(<15)

luty 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,24

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

23

0,10

p.o.

(<15)

SUW

Pilona

0,17

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,15

31

 

marzec 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,24

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

23

0,10

p.o.

(<15)

SUW

Pilona

0,17

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,15

31

kwiecień 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,30

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

93

p.o.

(<0,10)

46

SUW

Pilona

0,11

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

21

0,10

24

maj 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,25

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW

Pilona

0,11

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

21

0,10

24

W dniu 18.03.2020 roku zostały wyłączone z eksploatacji SUW Tropy Elbląskie i SUW Raczki Elbląskie.

Do tych miejscowości dostarczana jest woda uzdatniona z SUW Szopy.
 
 * p.o. poniżej granicy oznaczalności
 
 ARCHIWUM :  2021 ; 2020 ; 2019 ; 2018