Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Elbląg
 

 

styczeń 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,20

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

18

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,20

18

SUW
Tropy Elbląskie

0,56

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

48

0,39

50

SUW
Raczki Elbląskie

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

p.o.

(<0,10)

16

 

luty 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,15

15

SUW
Tropy Elbląskie

0,58

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

47

0,23

35

SUW
Raczki Elbląskie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

marzec 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

20

0,15

15

SUW
Tropy Elbląskie

0,58

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

47

0,23

35

SUW
Raczki Elbląskie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

kwiecień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,11

18

 maj 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,11

18

czerwiec 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

22

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,13

17

 

lipiec 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

22

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

0,13

17

sierpień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

13

0,15

17

wrzesień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

13

0,15

17

październik 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,22

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

26

0,12

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,12

21

listopad 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,22

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

26

0,12

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,12

21

grudzień 2020 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

 

W dniu 18.03.2020 roku zostały wyłączone z eksploatacji SUW Tropy Elbląskie i SUW Raczki Elbląskie.

Do tych miejscowości dostarczana jest woda uzdatniona z SUW Szopy.
 
* p.o. poniżej granicy oznaczalności
 
 ARCHIWUM :  2019 ; 2018