Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Elbląg
 

 

styczeń 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

86

0,13

40

SUW
Pilona

0,12

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

16

0,14

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,26

46

SUW
Raczki Elbląskie

0,23

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

 
luty 2019 r.
 
 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,30

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,10

p.o.

(<20)

SUW
Pilona

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

15

0,17

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,26

46

SUW
Raczki Elbląskie

0,23

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

marzec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,30

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,10

p.o.

(<20)

SUW
Pilona

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

15

0,17

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,68

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

60

p.o.

(<0,10)

44

SUW
Raczki Elbląskie

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

kwiecień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

19

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

16

0,13

p.o.

(<20)

SUW
Tropy Elbląskie

0,68

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

60

p.o.

(<0,10)

44

SUW
Raczki Elbląskie

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

maj 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

19

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

16

0,13

p.o.

(<15)

SUW
Tropy Elbląskie

0,57

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

51

0,40

19

SUW
Raczki Elbląskie

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

18

0,13

19

czerwiec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,14

p.o.

(<15)

SUW
Tropy Elbląskie

0,57

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

51

0,40

19

SUW
Raczki Elbląskie

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

18

0,13

19

lipiec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,14

p.o.

(<15)

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

35

0,19

20

SUW
Raczki Elbląskie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

23

sierpień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,10

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

35

0,19

20

SUW
Raczki Elbląskie

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

23

wrzesień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

0,10

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,18

23

SUW
Raczki Elbląskie

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

10

p.o.

(<15)

październik 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,15

19

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,18

23

SUW
Raczki Elbląskie

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

10

p.o.

(<15)

listopad 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

17

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,15

19

SUW
Tropy Elbląskie

0,44

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

0,18

23

SUW
Raczki Elbląskie

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

10

p.o.

(<15)

grudzień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,20

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

18

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

12

0,20

18

SUW
Tropy Elbląskie

0,56

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

48

0,39

50

SUW
Raczki Elbląskie

0,15

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

p.o.

(<0,10)

16

* p.o. poniżej granicy oznaczalności

 
 ARCHIWUM : 2018