Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Elbląg
 

 

I kwartał 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowina

0,14

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

14

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,15

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

12

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

10

0,14

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,50

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

41

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Raczki Elbląskie

0,13

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

14

0,10

p.o.

(<20)

 

II kwartał 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,16

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

10

0,12

p.o.

(<20)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

17

0,18

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,40

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

37

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Raczki Elbląskie

0,14

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

 

III kwartał 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

10

0,12

p.o.

(<20)

SUW
Pilona

0,12

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

11

0,18

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,43

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

35

0,10

p.o.

(<20)

SUW
Raczki Elbląskie

0,12

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

13

0,10

p.o.

(<20)

IV kwartał 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,38

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

86

0,13

40

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

brak zapachu/brak smaku

16

0,14

20

SUW
Tropy Elbląskie

0,47

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

45

0,48

46

SUW
Raczki Elbląskie

0,20

akceptowalna

(5)

brak zapachu/brak smaku

21

0,10

p.o.

(<20)

* p.o. poniżej granicy oznaczalności