Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Gminie Elbląg
 

 

styczeń 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

luty 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,18

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

p.o.

(<0,10)

19

SUW
Pilona

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

15

0,12

23

marzec 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,18

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

12

p.o.

(<0,10)

19

SUW
Pilona

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

15

0,12

23

kwiecień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

19

0,11

23

maj 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

19

0,11

23

czerwiec 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,18

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,11

15

lipiec 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,18

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

11

0,11

15

sierpień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,13

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,23

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

wrzesień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,13

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

11

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,23

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

37

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

październik 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

20

listopad 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Pilona

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

20

grudzień 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Nowy Dwór Żuł.

0,17

akceptowalna

(5)

akceptowalny/akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

15

SUW

Pilona

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/akceptowalny

36

0,12

p.o.

(<15) 

W dniu 18.03.2020 roku zostały wyłączone z eksploatacji SUW Tropy Elbląskie i SUW Raczki Elbląskie.

Do tych miejscowości dostarczana jest woda uzdatniona z SUW Szopy.
 
* p.o. poniżej granicy oznaczalności
 
 ARCHIWUM :  2020 ; 2019 ; 2018