Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Elblągu

 
styczeń 2022 r.
 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,18

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,25

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

20

0,19

17

SUW Szopy

0,20

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Rubno

p.o.<0,10

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

luty 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,40

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

34

0,10

p.o.

(<15)

SUW Szopy

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

17

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Rubno

p.o.<0,10

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

marzec 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,29

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

10

0,11

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,22

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

33

0,15

18

SUW Szopy

0,13

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

17

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Rubno

p.o.<0,10

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

kwiecień 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,14

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,13

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

15

0,15

16

SUW Szopy

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

14

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Rubno

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

39

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

maj 2022 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,15

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

18

0,16

17

SUW Szopy

0,33

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

20

0,16

p.o.

(<15)

SUW
Rubno

0,21

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

22

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

*p.o. poniżej granicy oznaczalności


 ARCHIWUM : 2021 ; 2020 ; 2019 ; 2018