Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Elblągu

 
styczeń 2019 r.
 
 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,13

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,40

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

47

0,20

46

SUW
Rubno

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

59

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

luty 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

17

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,27

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

30

0,15

34

SUW
Rubno

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

59

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

marzec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,37

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

27

0,19

28

SUW
Rubno

0,16

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

59

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

kwiecień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,26

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

18

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

26

0,13

27

SUW
Rubno

0,40

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

63

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

maj 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,12

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

20

0,18

19

SUW
Rubno

0,40

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

63

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

czerwiec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,25

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

10

0,15

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

29

0,28

25

SUW
Rubno

0,20

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

17

0,11

p.o.

(<15)

lipiec 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,25

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

17

0,17

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

28

0,38

44

SUW
Rubno

0,20

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

17

0,11

p.o.

(<15)

sierpień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,14

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,23

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

27

0,39

37

SUW
Rubno

0,20

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

17

0,11

p.o.

(<15)

wrzesień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

16

0,13

15

SUW
Malborska

0,21

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

23

0,24

31

SUW
Rubno

0,20

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

16

0,12

p.o.

(<15)

październik 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

0,10

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

16

0,16

26

SUW
Rubno

0,25

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

28

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

listopad 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

0,12

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,27

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

34

0,19

38

SUW
Rubno

0,25

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

28

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

grudzień 2019 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,16

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

15

0,13

0,17

SUW
Malborska

0,25

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

33

0,20

34

SUW
Rubno

0,18

akceptowalna

(10)

akceptowalny/

akceptowalny

14

0,15

p.o.

(<15)


* p.o. poniżej granicy oznaczalności


 ARCHIWUM : 2018