Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Elblągu
 

styczeń 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,17

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

17

0,14

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,18

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

20

0,12

p.o.

(<20)

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,14

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

38

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

luty 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,15

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,19

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

43

0,11

p.o.

(<20)

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,23

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

43

0,11

p.o.

(<20)

marzec 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,20

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

18

0,13

20

SUW
Malborska

0,21

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

25

0,14

20

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,23

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

43

0,11

p.o.

(<20)

kwiecień 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,16

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

18

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,17

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

24

0,20

p.o.

(<20)

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,27

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

49

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

maj 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,21

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

18

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,28

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

28

0,18

20

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,27

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

49

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

czerwiec 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,14

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

16

0,15

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,32

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

40

0,22

30

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,27

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

49

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

lipiec 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,29

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

18

0,13

20

SUW
Malborska

0,19

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

19

0,14

26

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,27

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

49

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

sierpień 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,11

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,17

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

23

0,15

30

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,15

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

13

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

 wrzesień 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,15

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,19

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

24

0,15

26

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,15

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

13

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

październik 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,12

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,18

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

19

0,18

22

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,19

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

23

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

listopad 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,17

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

10

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,16

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

15

0,12

20

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,19

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

23

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

grudzień 2018

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,14

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<20)

SUW
Malborska

0,25

akceptowalna

(10)

brak zapachu/

brak smaku

28

0,17

26

Nowodworska
-przepompownia

w lutym 2015 wstrzymano dostawę wody z ujęcia „Szopy” do sieci miejskiej

SUW
Rubno

0,19

akceptowalna

(5)

brak zapachu/

brak smaku

23

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<20)

* p.o. poniżej granicy oznaczalności