Wyniki analiz fizyko - chemicznych wody podawanej do sieci w Elblągu

 

styczeń 2021 r.

 

Mętność

Barwa

Zapach/smak

Żelazo

Amonowy jon

Mangan

Jednostka miary

NTU

mg/l Pt

-

µg/l

mg/l

µg/l

norma

1,0

akceptowalna

(15)

akceptowalny/

akceptowalny

200

0,50

50

SUW
Królewiecka

0,11

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

p.o.

(<10)

0,11

p.o.

(<15)

SUW
Malborska

0,24

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

32

0,12

p.o.

(<15)

SUW Szopy

0,19

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

15

0,13

p.o.

(<15)

SUW
Rubno

0,18

akceptowalna

(5)

akceptowalny/

akceptowalny

16

p.o.

(<0,10)

p.o.

(<15)

* p.o. poniżej granicy oznaczalności


 ARCHIWUM : 2020 ; 2019 ; 2018