SYSTEM  INSPEKCJI TV ORAZ  BEZWYKOPOWA NAPRAWA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH


Cennik opłat za wykonanie inspekcji studni głębinowych, rurociągów poziomych oraz za bezwykopową naprawę przewodów kanalizacyjnych.

 1. System inspekcji TV  oraz bezwykopowa naprawa przewodów kanalizacyjnych  wraz  z  raportem z wykonania usługi:       
 • 201,61 zł / 1 godz.

 1. Samochód ciężarowy VW LT – 35 – 2,5 TDI:
 • jazda   35,44 zł / 1 godz.
 • postój  13,90 zł / 1 godz.

 1. Materiały do wykonania obwodowej łaty wewnętrznej o dł. 0,5 m w bezwykopowej naprawie przewodów kanalizacyjnych metodą krótkiego rękawa „Pacer”:
 • Dn 150-200       386,54 zł
 • Dn  250                472,36 zł
 • Dn  300                558,17 zł
 • Dn 400                 708,53 zł
 • Dn 500                 897,48 zł
 • Dn 600              1 333,46 zł

 1. Koszt robocizny :
 •  119,52 zł / 1godz. ( koszt pracy dwóch pracowników świadczących w/w usługę) 

                                  

UWAGI:  

Do opłat zawartych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Informacje dotyczące oferty można uzyskać pod numerem telefonu –  797 003 480 -  p. Walery Szyszko