SYSTEM  INSPEKCJI TV ORAZ  BEZWYKOPOWA NAPRAWA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH


Cennik opłat za wykonanie inspekcji studni głębinowych, rurociągów poziomych oraz za bezwykopową naprawę przewodów kanalizacyjnych.

  1. System inspekcji TV  oraz bezwykopowa  naprawa przewodów kanalizacyjnych  wraz z raportem z wykonania usługi:   

         130,67 zł/ 1 h    

  1. Samochód ciężarowy VW LT – 35 2.5 TDI:

- jazda             52,62 zł/1 h

- postój             18,54 zł/1 h

           

  1. Materiały do wykonania obwodowej łaty wewnętrznej o dł. 0,5 m w bezwykopowej naprawie

   przewodów kanalizacyjnych metodą krótkiego rękawa „Paker”  :

- Dn     150-200            417,54 zł

- Dn     250                   509,56 zł

- Dn     300                   601,58 zł                                  

- Dn     400                   764,34 zł

- Dn     500                    968,16 zł

- Dn     600                  1.457,47 zł

  1. Sprawdzenie rozdzielczości kanalizacji urządzeniem „Zadyma 002” – koszt usługi 110,00 zł
  2. Koszt robocizny : 137,42 zł / 1h

( koszt pracy dwóch pracowników świadczących w/w usługę) 

                      

UWAGI:  

 

Opłaty zawarte w cenniku uwzględniają narzut kosztów ogólnych i wydziałowych, zysk oraz koszt zakupu materiałów. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Informacje dotyczące oferty można uzyskać pod numerem telefonu –  797 003 480 -  p. Walery Szyszko