Zgodnie z uchwałą nr XX/604/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej od 1 stycznia 2022 r. opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wynosi

1,83 zł (brutto) za 1 m2 terenu o trwałej nawierzchni uszczelnionej i z dachów.

Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu 797 003 408 udzielają: p. Marek Szocik i p. Mateusz Plewka;

 

Do pobrania :
Pełna treść uchwały