Zgodnie z uchwałą nr VII/186/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej od 1 stycznia 2020 r. opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wynosi

    1,54 zł  (netto), tj. 1,66 zł (brutto) za 1 m2 terenu o trwałej nawierzchni uszczelnionej i z dachów.

 

Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu (55)2307408 p. Marek Szocik


Do pobrania :
Pełna treść uchwały