Opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

wynosi 1,83 zł (brutto) za 1 m2 terenu o trwałej nawierzchni uszczelnionej i z dachów.

Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu 797 003 484 udzielają: p. Marek Szocik i p. Mateusz Plewka;