Ceny badań stosowane w Laboratorium Badania Wody

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblągu system jakości wykonywanych badań

 

Badany parametr

Normy lub procedury

 badawcze

Cena netto

(zł)

 

BADANIE FIZYKOCHEMICZNE

1.

Mętność NTU

PN-EN ISO 7027-1:2016

16,00

2.

Barwa (mgPt/l)

PN-EN ISO 7887:2012

16,00

3.

Zapach

PN - 72/C - 04557

9,00

4.

Smak

PN – 72/C - 04557

9,00

5.

Odczyn (pH)

PN – EN ISO 10523:2012

16,00

6.

Przewodność elektryczna właściwa

(μS/cm w 25oC)

PN – EN 27888:1999

16,00

7.

Żelazo (µg/l)

PN – ISO 6332:2001

27,00

8.

Mangan (µg/l)

PN – 92/C- 04590/03

32,00

9.

Jon amonowy (mgNH4+/l)

PN-C-04576-4:1994

27,00

10.

Azotany (mgNO3-/l)

PN- 82/C-04576.08

32,00

11.

Azotyny (mgNO2-/l)

PN-EN 26777:1999

27,00

12.

Chlorki (mg/l)

PN – ISO 9297:1994

27,00

13.

Twardość (mgCaCO3/l)

PN-ISO 6059:1999

32,00

14.

Siarczany (mg/l)

instrukcja HACH

test kuwetowy nr 8051

22,00

15.

Fluorki (mg/l)

instrukcja HACH

test kuwetowy nr LKC 323

27,00

 

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE

16.

Ogólna ilość mikroorganizmów
w 360C (jtk/1ml)

PN-EN ISO 6222:2004

16,00

17.

Ogólna ilość mikroorganizmów
w 220C (jtk/1ml)

PN-EN ISO 6222:2004

16,00

18.

Liczba enterokoków kałowych

(jtk/100ml)

PN-EN ISO 7899-2

54,00

19.

Liczba bakterii grupy coli
i Escherichia coli (jtk/100ml)

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-4

54,00

 

Pobieranie próbek

1 próbka

11,00

Koszt transportu

(wynajem samochodu oraz roboczogodzina laboranta)

1 godz.

97,45

 

            Do cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

             

Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu 797 003 290 ; 797 003 291- p. Joanna Omieczyńska 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania :

Zlecenie wykonania badania