Przetargi

na dostawę (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej w roku 2021 w przewidywanej ilości ok. 2 556 MWh.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 30.10.2020 r.

dostawa fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych (DN15-DN80, ogółem 474 szt.) z wbudowanym modułem radiowym do zdalnego odczytu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 22.10.2020 r. 

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 26.10.2020 r. 

wykonanie następujących prac remontowo budowlanych:

  1. Remont budynku agregatowni „Pagórki” w Pagórkach.
  2. Remont okładziny ceramicznej schodów zewnętrznych portierni przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu.
  3. Remont części elewacji oraz pomieszczenia budynku SUW „Królewiecka” przy ul. Królewieckiej 223 w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 21.10.2020 r.

dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej DN300 L=157 m i DN200 L=820 m metodą wykładziny z rur utwardzanych na miejscu, zgodnie z PN-EN ISO 11296-4, w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 20.10.2020 r.

na sukcesywne dostawy w roku 2021 polielektrolitu anionowego (ok. 2000 kg) dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 01.12.2020 r.