Archiwum przetargów

wykonanie następujących prac remontowo budowlanych:

  1. Remont budynku agregatowni „Pagórki” w Pagórkach.
  2. Remont okładziny ceramicznej schodów zewnętrznych portierni przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu.
  3. Remont części elewacji oraz pomieszczenia budynku SUW „Królewiecka” przy ul. Królewieckiej 223 w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 21.10.2020 r.

dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej DN300 L=157 m i DN200 L=820 m metodą wykładziny z rur utwardzanych na miejscu, zgodnie z PN-EN ISO 11296-4, w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 20.10.2020 r.

sukcesywne dostawy w roku 2021 polielektrolitu anionowego (ok. 2000 kg) dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 01.12.2020 r.

dostawy ok. 140 000 kg kwasu solnego 9% i ok. 140 000 kg chlorynu sodu 7,5% w okresie od 01.11.2020 r. do 01.11.2022 r.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 29.09.2020 r.

dostawy dań gotowych (przetworów mięsno – warzywnych) w słoikach, o wadze 500 g ÷ 700 g, w przewidywanej ilości ok. 10 000 szt., w okresie od 20.10.2020 r. do 31.03.2021 r.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 28.09.2020 r.