Archiwum przetargów

dostawy siarczanu (VI) żelaza (III) dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23.11.2020 r.

dostawy chlorku poliglinu dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu (zamówienie obejmuje zapewnienie instalacji dozowania koagulantu)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu w dniu 23.11.2020 r.

świadczenie usług dźwigiem samochodowym (z operatorem)

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 10.11.2020 r.

na dostawę (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej w roku 2021 w przewidywanej ilości ok. 2 556 MWh.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 30.10.2020 r.

dostawa fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych (DN15-DN80, ogółem 474 szt.) z wbudowanym modułem radiowym do zdalnego odczytu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 22.10.2020 r. 

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 26.10.2020 r.