Archiwum przetargów

na zaprojektowanie, dostawę i montaż kompletnej instalacji do dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu ClO2 na terenie SUW „Królewiecka” w Elblągu

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert – nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 13.03.2017 r.

na dostawę słomy zbożowej (rzepak, pszenica, żyto, pszenżyto) do kompostowni Zakładu Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

na dostawę eklektycznego wciągnika łańcuchowego

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert – nowy termin upływa o godz. 10:30 w dniu 15.02.2017 r.

na regenerację i legalizację wodomierzy D15÷Dn150 w ilości ok. 1 800 szt.

Uwaga:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 30.01.2017 r.

na świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu (13 szt.)