Archiwum przetargów

bieżące, detaliczne zaopatrywanie pojazdów i sprzętu w paliwa, w okresie od 01.03.2022 r. do 29.02.2024 r. w ilości: ok. 273 000 l ON i ok. 11 000 l Pb95

CPV 09134100-8, 09132100-4

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 19.01.2022 r.

wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.

„Kanalizacja sanitarna dla obszaru Terkawka – etap I ul. Wschodnia w Elblągu” 

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 27.01.2022 r.

sukcesywne dostawy w 2022 r. ok. 11 000 kg polielektrolitu kationowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.01.2022 r.

świadczenie w roku 2022 usług dozorowania bazy Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4 i oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 08.12.2021 r.

świadczenie w roku 2022 usług utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4, ul. Królewieckiej 223 i ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.12.2021 r.