Archiwum przetargów

świadczenie usług serwisu ogumienia w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 02.03.2021 r.

dostawy obuwia i odzieży (roboczych i ochronnych) w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 22.02.2021 r.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 01.03.2021 r.

świadczenie w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r. usług konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu (16 szt.)

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 12.02.2021 r.

dostawy środka przeciwpiennego w ilości 5 400 kg dla oczyszczalni ścieków w Elblągu w okresie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania ilości jw. (ok. 2 lata).

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 11.02.2021 r.

wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 05.02.2021 r.