Archiwum przetargów

na dostawy włazów kanałowych D400 żeliwnych i żeliwno-betonowych (ogółem ok. 305 szt.)

na wykonanie kompleksowego remontu budowlanego węzłów sanitarnych w budynku socjalnym na terenie bazy przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu.

na oczyszczenie poletek osadowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu z warstwy odwodnionych osadów (ok. 15 000 m3)

na dostawy obuwia i odzieży (roboczych i ochronnych)

na zaprojektowanie, dostawę i montaż kompletnej instalacji do dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu ClO2 na terenie SUW „Królewiecka” w Elblągu

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert – nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 13.03.2017 r.