Archiwum przetargów

dostawa agregatu hydraulicznego z młotem hydraulicznym

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 16.04.2021 r.

czyszczenie oraz przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów, osadników i piasownika na miejskiej sieci deszczowej w Elblągu w latach 2021 i 2022 (50 kpl. zespołów podczyszczających, cztery cykle w okresie umowy)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu w dniu 15.04.2021 r.

regeneracja i legalizacja wodomierzy D15÷Dn200 w ilości ok. 1470 szt. w okresie 1 roku

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19.03.2021 r.

opracowanie Projektu robót geologicznych polegających na rekonstrukcji studni głębinowej nr 5 na ujęciu wody „Pagórki” gm. Tolkmicko oraz - dla przypadku niepowodzenia rekonstrukcji - na wykonaniu nowego otworu zastępczego i likwidacji studni nr 5 wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej ten projekt.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25.03.2021 r.

oczyszczenie w 2021 r. poletek osadowych oczyszczalni ścieków

 przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu z warstwy odwodnionych osadów (ok. 13 000 m3)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu w dniu 23.03.2021 r.