Archiwum przetargów

dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przystosowanego do przewozu brygady roboczej 7 osobowej (w tym kierowca) z przestrzenią do przewozu ładunku

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 12.04.2022 r.

wykonywanie regeneracji i legalizacji wodomierzy mechanicznych i ultradźwiękowych D15÷Dn150 w ilości około 1475 szt. w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 13.04.2022 r.

dostawy wód naturalnych:

  • mineralnej, w butelkach plastikowych o pojemności 0,5 l średnio- lub wysokonasyconej CO2 w przewidywanej ilości ok. 50 000 szt. i niegazowanej - ok. 30 000 szt., oraz
  • źródlanej niegazowanej, w butlach o pojemności 5 l, w przewidywanej ilości ok. 70 szt.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 06.04.2022 r.

dostawa słomy zbożowej do kompostowni Zakładu Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu (ok. 150 ton suchej masy słomy).

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23.03.2022 r.

dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przystosowanego do przewozu brygady roboczej 7 osobowej (w tym kierowca) z przestrzenią do przewozu ładunku

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 22.03.2022 r.