Archiwum przetargów

dostawy polielektrolitu kationowego w ilości 10000 kg dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 31.05.2022 r.

wykonanie filmów promujących przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25.05.2022 r.

wykonanie trzech operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Kumieli:

  • kolektorem deszczowym Ø600 mm zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej (po stronie południowej ulicy) w rejonie ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu,
  • kolektorem deszczowym „A” Ø1000 mm zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej (po stronie północnej ulicy) w rejonie ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu,
  • kolektorem deszczowym Ø1000 mm przy ul. Kościuszki w rejonie ul. G. Narutowicza w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.05.2022 r.

  1. dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przystosowanego do przewozu brygady roboczej 7 osobowej (w tym kierowca) z przestrzenią do przewozu ładunku

    Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25.04.2022 r.

dostawa przyczepy do ciągnika rolniczego URSUS 914.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 29.04.2022 r.