wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę dzielnicy Rubno Wielkie w Elblągu oraz miejscowości Nowakowo”

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 30.05.2022 r.

Oferty oznaczone „Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę osiedla Rubno Wielkie w Elblągu - oferta”, należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Termin wykonania - do dnia 15.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, opis przygotowania oferty i jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz + warunki przyłączenia + mapa
  2. umowa
  3. oferta

Przetarg został unieważniony.