wykonanie filmów promujących przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25.05.2022 r.

Oferty oznaczone „Film OŚ w Elblągu” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Otwarcie ofert nastąpi
o godz. 10:10 w pok. 24.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zamówienia, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, opis przygotowania oferty oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

Kryteriami oceny ofert są: cena oferty (waga 85 %), format nagrania (10%) i klatkaż nagrania (5%).

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta
  4. poglądowy materiał filmowy do wykorzystania w produkcji - Youtube

Wybrano ofertę złożoną przez RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, 59-216 Spalona, ul. Legnicka 54/2.