wykonanie trzech operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Kumieli:

  • kolektorem deszczowym Ø600 mm zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej (po stronie południowej ulicy) w rejonie ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu,
  • kolektorem deszczowym „A” Ø1000 mm zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej (po stronie północnej ulicy) w rejonie ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu,
  • kolektorem deszczowym Ø1000 mm przy ul. Kościuszki w rejonie ul. G. Narutowicza w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.05.2022 r.

Oferty oznaczone „operaty wodnoprawne - oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Termin wykonania zamówienia – 28.10.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, oświadczenia jakie należy złożyć z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, opis przygotowania oferty i jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną brutto.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz i zlewnie (1, 2, 3)
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez EKO-PROJEKT Artur Kutwin, ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin.