dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przystosowanego do przewozu brygady roboczej 7 osobowej (w tym kierowca) z przestrzenią do przewozu ładunku

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 12.04.2022 r.

Oferty oznaczone „samochód - oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Termin dostawy - maksymalnie do 30.04.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, opis przygotowania oferty i jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

Kryteria oceny ofert: cena brutto oferty (90 %), termin dostawy (7 %), długość gwarancji (3 %).

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta
  4. specyfikacja techniczna

Przetarg został unieważniony.