wykonywanie regeneracji i legalizacji wodomierzy mechanicznych i ultradźwiękowych D15÷Dn150 w ilości około 1475 szt. w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 13.04.2022 r.

Oferty oznaczone „regeneracja i legalizacja wodomierzy - oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, oświadczenie i informacje jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, opis przygotowania oferty i jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

Kryteriami oceny ofert są: cena oferty (90%), długość gwarancji (10%).

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta
  4. formularz cenowy

Wybrano ofertę Zakładu Usługowo-Handlowego „REM Kępno” Sp. z o.o. ul. Bukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.