dostawy wód naturalnych:

  • mineralnej, w butelkach plastikowych o pojemności 0,5 l średnio- lub wysokonasyconej CO2 w przewidywanej ilości ok. 50 000 szt. i niegazowanej - ok. 30 000 szt., oraz
  • źródlanej niegazowanej, w butlach o pojemności 5 l, w przewidywanej ilości ok. 70 szt.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 06.04.2022 r.

 

Oferty oznaczone „woda- oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.

Miejsca dostaw: magazyn Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu, Zakład Produkcji Wody przy ul. Królewieckiej 223-225 w Elblągu, Zakład Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, opis przygotowania oferty, jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

Kryteriami oceny ofert są: cena oferty - 90 %, ocena wody - 10%.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumnety do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez Uzdrowisko Wieniec Spółka z o.o. ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec-Zdrój.