blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług poniższym sprzętem (z operatorem):

 • koparką jednonaczyniową samojezdną kołową, podsiębierną, obrotową o głębokości kopania do 6m i szerokości łyżki 0,8 m – ok. 500 godz. pracy,
 • koparką jednonaczyniową gąsienicową, przy obrocie mieszczącą się w zarysie gąsienic, podsiębierną, o głębokości kopania do 4 m, szerokości łyżki 0,6 m – ok. 400 godzin pracy,
 • koparką jednonaczyniową gąsienicową, podsiębierną, obrotową, o głębokości kopania do 6 m, szerokości łyżki 0,8 m – ok. 400 godzin pracy,
 • koparką jednonaczyniową gąsienicową, podsiębierną, obrotową, o głębokości kopania do 6 m, szerokości łyżki 1,3 m – ok. 300 godzin pracy,
 • koparko-ładowarką o głębokości kopania do 6 m, szerokości łyżki 0,6 m – ok. 400 godzin pracy,
 • minikoparką gąsienicową o szerokości łyżki 0,3 m – ok. 250 godzin pracy.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 01.08.2018 r. 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  2 lata od daty zawarcia umowy.

Miejsce realizacji zamówienia – budowy na terenie miasta Elbląga.

Praca sprzętu wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wymagana pełna dyspozycyjność sprzętu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa stosowne oświadczenie (treść w ofercie).

Oferty oznaczone:  „usługi koparkami – oferta”  składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (01.08.2018 r.) w pokoju 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (poszczególne koparki rozpatrywane będą odrębnie). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany (jeden lub więcej) rodzaj sprzętu objętego zamówieniem.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. umowa
 3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...