blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie prac remontowych wolnostojącego komina dymowego (o wys. 28 m), znajdującego się na terenie Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu, obejmujących:

 • naprawę i konserwację pomostu żelbetowego: uzupełnienie ubytków betonu, zabezpieczenie elementów zbrojenia przed działaniem czynników atmosferycznych,
 • malowanie konserwacyjne wszystkich elementów stalowych: drabiny, pomostu stalowego, balustrad i obręczy trzonu komina,
 • konserwację instalacji odgromowej - sprawdzenie i uzupełnienie połączeń, montaż złącza kontrolno-pomiarowego.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25.07.2018 r. 

Wymagany termin wykonania – maksymalnie 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja isponiżej.

Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji na obiekcie w celu zapoznania się z zakresem prac do wykonania i dokonania stosownych obmiarów.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.
 • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia, oraz
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „remont komina - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 ( 25.07.2018 r. ) w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

 1. siwz
 2. ocena
 3. umowa
 4. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...