blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:

 • zlewni przy ul. Zakątek w Elblągu o powierzchni 19,50 ha.
 • zlewni przy ul. Chrobrego - Sybiraków w Elblągu (4 wyloty) - o łącznej powierzchni ca. 1,13 ha.
 • zlewni przy ul. Płk. Dąbka - Ogólnej w Elblągu o powierzchni 41,68 ha.

Termin składnia ofert upływa o godz.10:00 w dniu 05.07.2018 r.

Termin realizacji zamówienia (data doręczenia Zamawiającemu ostatecznych decyzji pozwolenia wodnoprawnego):

 • 12.2018 r. – dla zlewni przy ul. Zakątek
 • 02.2019 r. – dla zlewni ul. Chrobrego - Sybiraków,
 • 04.2019 r. – dla zlewni przy ul. Płk. Dąbka i ul. Ogólnej.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty wodnoprawne na podstawie których wydano ostateczne decyzje pozwoleń wodno prawnych,
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa w formularzu oferty oświadczenie i uzupełnia tabelę z wykazem wykonanych usług.

Oferty oznaczone operaty wodnoprawne - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 (05.07.2018 r. ) w pokoju nr 17.

Zamawiający wybierze ofertę najniższą ceną brutto spośród ofert ważnych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. mapy zlewni

3. umowa

4. oferta

 

UWAGA: SIWZ wprowadza się następującą korektę treści pkt 2.2.b:

jest: „wykonanie operatów wodnoprawnych w zakresie określonym ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego”

winno być: „wykonanie operatów wodnoprawnych w zakresie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego”

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...