Archiwum przetargów

świadczenie w roku 2022 usług dozorowania bazy Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4 i oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 08.12.2021 r.

świadczenie w roku 2022 usług utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4, ul. Królewieckiej 223 i ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.12.2021 r.

bieżące, detaliczne zaopatrywanie pojazdów i sprzętu w paliwa, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r., w ilości: ok. 273 000 l ON i ok. 11 000 l Pb95 (CPV 09134100-8, 09132100-4)

Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa o godz.13:00 w dniu 07.12.2021 r.

odbiór i przetwarzanie odpadu – zawartość piaskownika (kod odpadu 19 08 02) w ilości ok. 600 Mg/rok w okresie od  dnia 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 01.12.2021 r.

dostawy ok. 500 ton siarczanu (VI) żelaza (III) do oczyszczalni ścieków w Elblągu przy ul. Mazurskiej 47 w okresie od 02.01.2022 r. do 31.12.2022r.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23.11.2021 r.