Archiwum przetargów

świadczenie usług opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 17.12.2020 r.

świadczenie usług opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.12.2020 r.

dostawy siarczanu (VI) żelaza (III) dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 23.11.2020 r.

dostawy chlorku poliglinu dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu (zamówienie obejmuje zapewnienie instalacji dozowania koagulantu)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu w dniu 23.11.2020 r.

świadczenie usług dźwigiem samochodowym (z operatorem)

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 10.11.2020 r.