Archiwum przetargów

wykonanie trzech operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych:

  • kolektorem deszczowym Ø1000 mm do rowu zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej na wysokości Parku Modrzewie w Elblągu,
  • kolektorem deszczowym Ø1000 mm zlokalizowanym przy ul. Mazurskiej do rzeki Babica,
  • kolektorem deszczowym Ø600 do rzeki Babica przy ul. Kwiatkowskiego - Mazurskiej w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 16.07.2021 r.

wykonanie dokumentacji projektowej linii kablowej zalicznikowej WLZ na ujęciu wody przy ul. Jagodowej w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dniu 06.07.2021 r.

sukcesywne dostawy środków czystości w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.07.2021 r.

wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 08.07.2021 r.

wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 16.06.2021 r.