Archiwum przetargów

dostawy ok. 140 000 kg kwasu solnego 9% i ok. 140 000 kg chlorynu sodu 7,5% w okresie od 01.11.2020 r. do 01.11.2022 r.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 29.09.2020 r.

dostawy dań gotowych (przetworów mięsno – warzywnych) w słoikach, o wadze 500 g ÷ 700 g, w przewidywanej ilości ok. 10 000 szt., w okresie od 20.10.2020 r. do 31.03.2021 r.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 28.09.2020 r.

dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej DN300 L540 m i kanalizacji sanitarnej DN200 L322 m

metodą wykładziny z rur utwardzanych na miejscu, zgodnie z PN-EN ISO 11296-4, w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 24.09.2020 r.

świadczenie usług transportowych pojazdem ciężarowym samowyładowczym o ładowności minimum 18T (przewidywany czas pracy w okresie od zawarcia umowy do 01.10.2022 r. - ok. 1000 godzin)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 04.09.2020 r. 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych