Zgłoszenie stanu wodomierza

Poniższy formularz umożliwia przekazanie informacji o stanie wodomierzy w Państwa nieruchomości.
W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji prosimy o ponowne wypełnienie formularza ‘Odczyt wodomierza” odrębnie dla każdego z wodomierzy.

Zaznaczamy, że podanie stanu wodomierza nie powoduje odejścia od dotychczasowej formy odczytu zgodnie z zawartą umową. Nie zwalnia również od obowiązku udostępniania wodomierza do kontroli. 

Informacja:
- niezbędne jest wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką,
-numer ewidencyjny nabywcy znajdziecie Państwo w lewym górnym rogu faktury,
-numer wodomierza i punkt poboru znajdziecie Państwo na odwrocie faktury.