Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.281.215.2021/D.JM z dnia 12.08.2021 r.

 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Milejewo na okres 3 lat

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ DECYZJI


ceny i stawki opłat kształtują się następująco:

Taryfa w okresie od 14.09.2021r. do 13.09.2022r.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Wszyscy odbiorcy

cena za usługi dostarczania wody

5,59

6,04

zł/m³

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,99

6,47

zł/m³


Taryfa w okresie od 14.09.2022r. do 13.09.2023r.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Wszyscy odbiorcy

cena za usługi dostarczania wody

5,48

5,92

zł/m³

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,99

6,47

zł/m³


Taryfa w okresie od 14.09.2023r. do 13.09.2024r.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Wszyscy odbiorcy

cena za usługi dostarczania wody

5,39

5,82

zł/m³

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,99

6,47

zł/m³