Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/215/D/2018.KP z dnia 21.05.2018 r.

 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Milejewo na okres 3 lat

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ DECYZJI


ceny i stawki opłat kształtują się następująco:

Taryfa w okresie od 11.06.2018r. do 10.06.2019r.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Wszyscy odbiorcy

cena za usługi dostarczania wody

5,55

5,99

zł/m³

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,90

5,29

zł/m³


Taryfa w okresie od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Wszyscy odbiorcy

cena za usługi dostarczania wody

5,60

6,05

zł/m³

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,00

5,40

zł/m³


Taryfa w okresie od 11.06.2020r. do 10.06.2021r.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Wszyscy odbiorcy

cena za usługi dostarczania wody

5,65

6,10

zł/m³

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,05

5,45

zł/m³

 

 

 

 

 

Archiwum : 

Ceny Gmina Milejewo 04.2016 - 03.2017 ; 

Ceny Gmina Milejewo 01.04.2017r. do 10.06.2018r.