Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/217/D/2018.OF z dnia 23.04.2018 r.,
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Gminy Elbląg na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ DECYZJI


Taryfa w okresie od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elbląg NR XXXIV/267/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
oraz Uchwałą Rady Gminy Elbląg Nr XXXV/269/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

 ceny i stawki opłat w tym okresie wynoszą:

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe

cena za wodę

4,60

4,97

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

5,35

5,78

zł/m³

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Pozostali odbiorcy

cena za wodę

5,80

6,26

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,95

7,51

zł/m³

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁ

 


Taryfa w okresie od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elbląg NR VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

ceny i stawki opłat w tym okresie wynoszą:

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe

cena za wodę

4,70

5,08

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

5,35

5,78

zł/m³

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Pozostali odbiorcy

cena za wodę

5,90

6,37

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,95

7,51

zł/m³

 Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY


Taryfa w okresie od 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elbląg Nr XIX/141/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

ceny i stawki opłat w tym okresie wynoszą:

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe

cena za wodę

4,80

5,18

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

5,40

5,83

zł/m³

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Pozostali odbiorcy

cena za wodę

6,00

6,48

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

7,00

7,56

zł/m³

 Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY

 Archiwum : 2016 ; 2017 ; 01.01.2018 - 21.05.2018 ;