Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RZT.70.282.217.2021/D.JM z dnia 12.08.2021 r.,
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Gminy Elbląg na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ DECYZJI


Taryfa w okresie od 01.10.2021 r. do 13.09.2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elbląg NR XXX/230/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 ceny i stawki opłat w tym okresie wynoszą:

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe

cena za wodę

4,59

4,96

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

5,41

5,84

zł/m³

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Pozostali odbiorcy

cena za wodę

5,58

6,03

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,94

7,50

zł/m³

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁ

 


Taryfa w okresie od 14.09.2022 r. do 13.09.2023 r.

 

ceny i stawki opłat w tym okresie wynoszą:

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe

cena za wodę

5,44

5,88

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,69

7,23

zł/m³

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Pozostali odbiorcy

cena za wodę

5,44

5,88

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,69

7,23

zł/m³

 


Taryfa w okresie od 14.09.2023 r. do 13.09.2024 r.


ceny i stawki opłat w tym okresie wynoszą:

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Gospodarstwa domowe

cena za wodę

5,31

5,73

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,46

6,98

zł/m³

 

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Pozostali odbiorcy

cena za wodę

5,31

5,73

zł/m³

cena za usługi
odprowadzania ścieków

6,46

6,98

zł/m³