Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RZT.70.359.216.2021.D.JM z dnia 24.09.2021 r.
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Gminy Miasto Elbląg na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:

 

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ DECYZJI

Taryfa w okresie od 12.10.2021 r. do 11.10.2022 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za wodę

4,83

5,22

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,83

 

3,60

5,22

 

3,89


zł/m³


zł/ na odbiorcę/ za kwartał

3

Pozostali
odbiorcy

cena za wodę

4,83

5,22

zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostkamiary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,32

4,67

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za usługi odprowadzania ścieków

 

4,32

 

4,67

zł/m³

3

Pozostali
odbiorcy

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,32

4,67

zł/m³

 


Taryfa w okresie od 12.10.2022 r. do 11.10.2023 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za wodę

4,76

5,14

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za wodę


stawka opłaty abonamentowej

4,76

 

3,60

5,14

 

3,89


zł/m³

 

zł/ na odbiorcę/ za kwartał

3

Pozostali
odbiorcy

cena za wodę

4,76

5,14

zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,26

5,68

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,26

 5,68

zł/m³

3

Pozostali
odbiorcy

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,26

5,68

zł/m³

 


Taryfa w okresie od 12.10.2023 r. do 11.10.2024 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

  Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za wodę

4,68

5,05

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,68

 

3,60

5,05

 

3,89


zł/m³

zł/ na odbiorcę/ za kwartał

3

Pozostali
odbiorcy

cena za wodę

4,68

5,05

zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,23

5,65

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,23

 5,65

zł/m³

3

Pozostali
odbiorcy

cena za usługi odprowadzania ścieków

5,23

5,65

zł/m³