Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/216/D/2018.OF z dnia 23.04.2018 r., 
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Gminy Miasto Elbląg na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:

 

Do pobrania: PEŁNA TREŚĆ DECYZJI

Taryfa w okresie od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za wodę

4,15

4,48

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,15

 

3,60

4,48

 

3,89


zł/m³


zł/ na odbiorcę/ za kwartał

3

Pozostali
odbiorcy

cena za wodę

4,15

4,48

zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostkamiary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,05

4,37

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za usługi odprowadzania ścieków

 

4,05

 

4,37

zł/m³

3

Pozostali
odbiorcy

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,05

4,37

zł/m³

 


Taryfa w okresie od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za wodę

4,20

4,54

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za wodę


stawka opłaty abonamentowej

4,20

 

3,60

4,54

 

3,89


zł/m³

 

zł/ na odbiorcę/ za kwartał

3

Pozostali
odbiorcy

cena za wodę

4,20

4,54

zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,10

4,43

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,10

 4,43

zł/m³

3

Pozostali
odbiorcy

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,10

4,43

zł/m³

 


Taryfa w okresie od 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

  Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za wodę

4,25

4,59

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,25

 

3,60

4,59

 

3,89


zł/m³

zł/ na odbiorcę/ za kwartał

3

Pozostali
odbiorcy

cena za wodę

4,25

4,59

zł/m³

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa
domowe

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,15

4,48

zł/m³

2

Gospodarstwa
domowe II

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,15

 4,48

zł/m³

3

Pozostali
odbiorcy

cena za usługi odprowadzania ścieków

4,15

4,48

zł/m³

 


Archiwum : 2016201701.01.2018 - 21.05.2018