blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Uchwała Nr XXXIII/178/2013
Rady Gminy Milejewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Milejewo z dnia 07 sierpnia 2002 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jerzy Rebell

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/178/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...