Obsługą klienta w EPWiK Sp. z o.o. zajmują się działy:

- Dział Obsługi Klienta

- Wydział Sprzedaży

- Dział Techniczny

- Zakład Eksploatacji Sieci

Dział Pogotowia Technicznego

- Dział Księgowości

  


Dział Obsługi Klienta zajmuje się:

- udzielaniem informacji

- kierowaniem do właściwych działów lub stanowisk

- przyjmowaniem korespondencji

- przyjmowaniem wniosków o wstępne zapewnienie dostawy wody, warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji technicznej

 

blue tele 16 55 230 71 05; 55 230 74 31

 

 


Wydział Sprzedaży zajmuje się:

- zawieraniem i rozwiązywaniem umów na:

  • dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych


- dokonywaniem odczytów wodomierzy u Odbiorców


- rozliczaniem i wystawianiem faktur dla Odbiorców za:

  • dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych


- reklamacją faktur za:

  • dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków - blue tele 16 55 230 74 21; 55 230 74 22; 55 230 74 23
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - blue tele 16 55 230 74 08

 


 - wodomierze:

  • wymiana wodomierzy DN 15-40
  • przyjmowanie wodomierzy do remontu i legalizacji
  • Miasto Elbląg -  blue tele 16  55 230 73 71
  • Gmina Elbląg, Gmina Milejewo -  blue tele 16 55 230 73 70

 

Kierownik Wydziału Sprzedaży: Tymoteusz Walter - blue tele 16 55 230 72 30 

 


Dział Techniczny zajmuje się :

- wydawaniem wstępnych zapewnień dostawy wody

- wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.

- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji technicznej

 

blue tele 16 55 230 72 12; 55 230 72 11

Kierownik Działu Technicznego: Jarosław Świdnickiblue tele 1655 230 72 10

 


Zakład Eksploatacji Sieci zajmuje się:

- usuwaniem awarii sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych

- lokalizacją wycieków wody z rurociągów za pomocą: korelatora, geofonu, logerów szumów

- czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie średnic DN150-DN500

- udrażnianiem rurociągów kanalizacyjnych w zakresie średnic DN150-DN500

- wykonywaniem inspekcji telewizyjnej rurociągów w zakresie DN150-DN300

- wykonywaniem inspekcji telewizyjnej studni głębinowych

- badaniem wydajności hydrantów zewnętrznych (według Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U. Nr 124 poz.1030, rozdział 4)

- bezwykopową naprawą kanałów metodą CIPP- liniową i punktową w zakresie średnic DN200-DN500

- włączaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci

- odbiorem sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych

- wykonywaniem dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych */

- budową rurociągów i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych */

*/ Usługa może być realizowana przez EPWiK Sp. z o.o. w przypadku posiadania wolnych mocy przerobowych. Z zapytaniem o możliwość wykonania należy zwrócić się pisemnie. Cena ustalana będzie według kalkulacji indywidualnej. Więcej informacji pod numerem telefonu 55 230 72 80 – Piotr Plewka

 

Kierownik - sieć wodociągowa Andrzej Kogut - blue tele 16 55 230 72 70

Kierownik - sieć kanalizacyjna Walery Szyszko - blue tele 16 55 230 74 80

Kierownik - awaryjno-remontowy Roman Furmański - blue tele 16 55 230 72 31

Wynajem samochodów do czyszczenia i udrożniania kanalizacji Wojciech Drawert - blue tele 16 55 230 72 82

Rozliczenia- fakturowanie Teresa Tyburska - blue tele 16 55 230 72 85

Kierownik Zakładu Eksploatacji Sieci: Piotr Plewkablue tele 16 55 230 72 80

 


Dział Pogotowia Technicznego zajmuje się:

- przyjmowaniem zgłoszeń awarii wod.-kan. i ich rejestracja

- właściwym zabezpieczeniem awarii

- doraźnym usuwaniem awarii wodociągowo-kanalizacyjnych

- koordynacją akcji w przypadkach: klęsk żywiołowych przy współpracy służb miejskich oraz ćwiczeń obrony cywilnej

- awaryjną wymianą wodomierzy.

- wykonywaniem płukań sieci wodociągowej (planowanych i awaryjnych).

- usuwaniem zatorów w sieci i przyłączach kanalizacyjnych.

- nadzorem nad działalnością przedsiębiorstwa na II i III zmianie oraz w dni wolne.

blue tele 16 55 230 72 21; 994 - Dyspozytornia PT - całodobowo

Kierownik Działu Pogotowia Technicznego: Robert Danielewicz - blue tele 16 797 003 220

 


Dział Księgowości zajmuje się:

- udzielaniem informacji o zadłużeniu klientów

- windykacją należności

- przyjmowaniem wpłat bezpośrednio w kasie 

 

blue tele 16 55 230 73 11; 55 230 73 15

Kierownik Działu Księgowości: Anetta Syput - blue tele 16 797 003 310

 


Obsługa klientów:

 

Poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 15.00 

Kasa czynna jest: 

Poniedziałek – piątek, w godz. 7.00 – 13.00

 


Dyrektor Zarządu:

przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 12.00 do 13.00

 

Zastępca dyrektora ds. technicznych:

przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 12.00 do 13.00