DZIAŁ SPRZEDAŻY

Wniosek o zawarcie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy

Zmiana adresu

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela

Oświadczenie użytkownika

Akceptacja e-faktur

Wycofanie e-faktur

Podanie o duplikat faktury

Reklamacja

Protokół zdawczo-odbiorczy

Wniosek o zmianę umowy z osoby fizycznej na osobę prawną

Wniosek o zmianę umowy z osoby prawnej na osobę fizyczną

Oświadczenie o zmianę wielkości powierzchni utwardzonej do opłat

Zlecenia wymiany / legalizacji wodomierzy - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

Zgłoszenie wodomierza do ekspertyzy

Wniosek o dostawę wody z nadstwy hydrantowej

 

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wniosek o wydanie warunków technicznych - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

Wniosek ouzgodnienie - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

Wniosek o wstępne zapewnienie dostawy wody - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

 

ZAKŁAD EKSPLOATACJI SIECI WOD-KAN

Zlecenie na usługi - udrożnienie/czyszczenie  kanaliacji, usunięcie awarii

Zlecenie na usługi inne

Zlecenie na włączenie / odbiór - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

Karta wykonania czynności (KWC) - wersja: (.doc Word) oraz (.pdf Acrobat Reader)

 

POGOTOWIE TECHNICZNE

Zlecenie na usunięcie zatoru knalizacyjnego

Zlecenie ogólne

 

LABORATORYJNE BADANIE WODY

Zlecenie wykonania badania

Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych

Instrukcja pobierania próbek wody do badań fizycznych i chemicznych

 

LABORATORYJNE BADANIE ŚCIEKÓW

Instrukcja pobierania próbek ścieków

Zlecenie wykonania badania

Procedura składania skargi

Formularz skargi

 

PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Zasady naliczania opłat za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Elblągu

Nowy druk zlecenia na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Druk zlecenia na przyjęcie odpadów