Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Niniejsza ankieta jest anonimowa i posłuży nam do analizy naszej działalności oraz wprowadzenia zmian, które przyczynią się do poprawy świadczonych przez nas usług.

Czy Pana/Pani zdaniem zapach i smak dostarczonej wody jest odpowiedni?
Czy woda dostarczana jest w sposób ciągły i pod odpowiednim ciśnieniem?
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z jakości wody
Czy pije Pan/Pani wodę prosto z kranu?
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z jakości usług EPWiK Sp. z o.o.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety